โปรไฟล์ผู้จัดแสดงงาน
 
     หัวลากรถบรรทุก >> ผู้ผลิตรถบรรทุกและผู้แทนจำหน่ายหัวลากรถบรรทุกจากทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศ
     ตัวถังรถ >> ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายตัวถังรถบรรทุกทั่วประเทศและในต่างประเทศ 
     รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ >> รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ ผู้ผลิตตัวถังรถกระบะ อุปกรณ์และเครื่องยนต์
     อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก >> ชิ้นส่วนตัวถังรถบรรทุก ยาง ชิ้นส่วนสำหรับเทรเลอร์ อะไหล่
     อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง >> กล่องดำ เครื่องบันทึกสำหรับรถบรรทุก ETC GPS และอุปกรณ์ด้านอีเลคโทรนิค
และเทคโนโลยีอื่นๆ
     ระบบลูกโซ่ความเย็น >> อุปกรณ์แช่เย็น ระบบให้ความเย็น ระบบควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบลูกโซ่
ความเย็นอื่นๆ
     อุปกรณ์ขนสินค้า >> เครนรถบรรทุก เทลเกตลิฟท์ อุปกรณ์ใส่ของสำหรับการขนส่ง โฟล์คลิฟท์ พาเลท
อุปกรณ์หีบห่อและเก็บรักษาสินค้า และอื่นๆ
     ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง >> บริษัทขนส่ง ตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ให้บริการส่งสินค้าด่วนพิเศษ
ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการหมุนเวียนและขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ระบบการขนส่งและความร่วมมือต่างๆ
     ระบบโลจิสติกส์ >> โกดัง ท่ารถบรรทุก อุปกรณ์สำหรับท่าเรือเดินสมุทร สินค้าบรรทุก สนามบิน และอื่นๆ
     น้ำมันและเชื้อเพลิง >> น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ
     ผลิตภัณฑ์ท่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้า >> ยกตัวอย่างเช่น พาเลท โฟล์คลิฟท์ และอุปกรณ์หีบห่อต่างๆ
     อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์อื่นๆ >> ระบบโกดัง ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง สถาบันการเงิน ประกันภัย และอื่นๆ
 


คู่มือจัดแสดงงาน Please login or register to download
Reserve Space
Please fill in your information and a representative will be in touch with you shortly
First Name *
Last Name *
Phone Number *
Email Address *
* Note: Your email address will be kept secret and not be published
แผนผังงาน
Coming Soon

Gurrent weather

Bangkok

Connect with us

Social Media Channels