27 April 2017

Nippon Express จัดสัมมนาหัวข้อการขนส่งข้ามพรมแดนในงาน Thailand International TRUCK SHOW 2017


คณะกรรมการจัดงาน Thailand International TRUCK SHOW ร่วมกับบริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งได้มีการขยายการให้บริการขนส่งสินค้าข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน วางแผนจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Cross Border Transport in Mekong Area” ในงาน TTS
                  ภูมิภาคอาเซียน ภายหลังจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) มีการเปิดเสรี และการอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์ และการค้าระหว่างประเทศที่มากขึ้น ตามแผนยุทธศาสตร์ “จีนบวกหนึ่ง” หรือ China Plus One ทั้งเรื่องฐานการผลิต และความสามารถในการทำตลาดนั้น ยังเป็นประเด็นทั่วโลกจับตามอง อีกทั้งจุดอ่อนทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความแตกต่างของพิธีการศุลกากรในแต่ละประเทศ ความซับซ้อนของกฏระเบียบต่างๆ วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และอื่นๆ เหล่านี้จึงเป็นเหตุปัจจัยต่อการสร้างเครือข่ายด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ ของผู้ประกอบหารด้านโลจิสติกส์ และผู้ส่งออก  
            บริษัท นิปปอน เอ็กซ์เพรส จำกัด ในฐานะผู้ประกอบการที่กำลังขยายธุรกิจเชิงรุก และให้บริการขนส่งข้ามแดนอยู่ในขณะนี้ ได้ทำการวิเคราะห์เส้นทางคมนาคมทางบกในคาบสมุทรอินโดจีน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ในหลายด้าน ทั้งด้านสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  ความเชื่อมโยงของระบบโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจน ระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำข้อมูลต่างๆ และเคล็บลับความสำเร็จ โอกาสทางธุรกิจเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จมาแบ่งปัน  โดยจะอธิบายรายละเอียดต่างๆ ทั้งจากมุมมองของประเทศต่างๆ และของผู้ใช้บริการให้ได้รับฟังในงานสัมมนานี้
            ในงาน Thailand International TRUCK SHOW 2017 นี้ นอกเหนือจากสัมมนาที่เกี่ยวกับรถบรรทุก และโลจิสติกส์ที่เป็นประเด็นร้อนอยู่ในขณะนี้แล้ว ยังมีสัมมนาในหัวข้ออื่นๆ ที่น่าวนใจ อาทิ การฝึกอบรมบุคลากรในด้านโลจิสติกส์ การให้ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกการขับขี่ปลอดภัยแก่คนขับรถ เป็นต้น
            งาน  Thailand International TRUCK SHOW 2017 เป็นงานแสดงสินค้าด้านการขนส่งรถบรรทุก ที่ครอบคลุมไปถึงด้านการขนย้ายสินค้า การบรรจุภัณฑ์และการจัดการต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ เพื่อมุ่งสู่การสนับสนุนพัฒนาและกระตุ้นอุตสาหกรรม โดยจะจัดขึ้นเป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 1-2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี
สอบถามเพิ่มเติม
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์: (+66)02-664-0627   อีเมลล์: [email protected]
ภาษาไทย / อังกฤษ : คุณปภาภรณ์            Japanese : Mr. Sumi
◇ URL :   http//www.thaitruckshow.com

Gurrent weather

Bangkok

Connect with us

Social Media Channels