18 January 2017

ความร่วมมือระหว่างสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS)


ความร่วมมือระหว่างสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) และสมาคมด้านการขนถ่ายสินค้าของประเทศญี่ปุ่นในการจัดโครงการเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับบุคลากรในวิชาชีพและแผนการจัดสัมมนาในงาน Thailand International TRUCK SHOW 2017

สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต (TLAPS) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่ได้หวังผลกำไร ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมารวมตัวกัน โดยมีคุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร เป็นนายกสมาคม และ Japan Material Handing Society (MH) โดยมี Mr.Shigeo Koshino เป็นคณะกรรมการบริหารสมาคม ได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในความร่วมมือจัดฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรในด้านระบบโลจิสติกส์และการเคลื่อยนย้ายลำเลียง (Logistics and Material Handling -MH) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
 สมาคม TLAPS มีสมาชิกทั้งภาคองค์กรและบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้นประมาณ 3,000 คน พัฒนากิจกรรมต่างๆโดยมุ่งเน้นวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรในวิชาชีพ คุณเกียรติพงษ์ นายกสมาคม TLAPS กล่าวว่า เป้าหมายที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพโลจิสติกส์ในประเทศไทยให้ดีขึ้นนั้นคือการเสริมสร้างความเป็นเลิศของบุคลากร ในครั้งนี้ หากได้รับการร่วมมือจากสมาคมMHญี่ปุ่น ก็ถือได้ว่าเป็นความก้าวหน้าอีกก้าวหนึ่งด้านการให้ความรู้บุคลากร
 ในครั้งนี้นั้น Mr.Okuda เลขาคณะกรรมการจัดงานThailand International TRUCK SHOW ในฐานะตัวกลางความร่วมมือของทั้งสองสมาคม ได้กล่าวไว้ว่า ในการพัฒนาด้านโลจิสติกส์นั้น การขนส่งทางรถบรรทุกและการบรรจุภัณฑ์นั้นมีหลายประเด็นที่ต้องหารือและแก้ปัญหาร่วมกัน ด้วยเหตุนี้  ความร่วมมือของ TLAPS และสมาคมMHญี่ปุ่นถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มาก
 การสัมมนาเชิงวิชาการของ TLAPS ภายใต้ความร่วมมือของสมาคมMHญี่ปุ่นนั้นจะเริ่มขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2560 ทั้งนี้ ในระหว่างการจัดงาน Thailand International TRUCK SHOW ในเดือนมิถุนายน ทั้งสองสมาคมได้วางแผนจัดสัมมนาและการประชุมที่เกี่ยวข้องกับสมาคมMH ในงานด้วย ดังนั้น กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าชมงาน TTS 2017 จึงไม่ใช่เพียงแต่ผู้ประกอบการขนส่ง แต่จะรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าและคลังสินค้าซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความต่อเนื่องกับการขนส่งสินค้า
 คณะกรรมการจัดงาน TTS2017 มีวัตถุประสงค์ใหญ่ที่ต้องการให้ TTS เป็นปัจจัยช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน โดยมีประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง และมุ่งหวังให้งาน TTS นี้เติบโตเป็นงานที่จำเป็นต่อการขนส่งทางรถบรรทุกรวมถึงโลจิสติกส์ ในภูมิภาคอาเซียน
 
 

คุณเกียรติพงษ์ สันตะบุตร (ซ้าย)  นายกสมาคมTLAPS และ Mr.Shigeo Koshino กรรมการบริหารสมาคมMHญี่ปุ่น (ขวา)
 

ข้อมูลการจัดงาน
■ ชื่องาน:   Thailand International TRUCK SHOW 2017 (TTS 2017) / งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย ปี2560
■ แนวคิดMove Forward with ASEAN Truck Logistics
■ ระยะเวลาจัดงาน8-10 มิถุนายน 2560   (พฤ-ส)・3 วัน
■ สถานที่จัดงาน ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (IMPACT) เมืองทองธานี อาคาร 1-2
■ จำนวนผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน100 บริษัท
■ พื้นที่จัดแสดงงาน 12,400 ตร.ม. (ในอาคาร 10,000 ตร.ม. / นอกอาคาร 2,400 ตร.ม.)
■ ประมาณการผู้เข้าชมงาน10,000 คน (ตลอดระยะเวลาจัดแสดงงาน 3 วัน)
■ ผู้จัดงานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมรถบรรทุกนานานาชาติ ประเทศไทย
■ ผู้สนับสนุนการจัดงาน : สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB)
      สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรุทกแห่งอาเซียน (ATF)
      กรมการขนส่งทางบก
      สำนักพัฒนาอุตสาหรรมสนับสนุน
      สถาบันยานยนต์
      เจโทร กรุงเทพฯ
      สถานฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย
      สมาคมผู้ประกอบการรถบรรทุก ประเทศญี่ปุ่น
      สมาคมบรรจุภัณฑ์ ประเทศญี่ปุ่น
      สมาคมขนถ่ายและเคลื่อนย้ายสินค้า (MH) ประเทศญี่ปุ่น
      สมาคมพาเลท ประเทศญี่ปุ่น
     และ อื่นๆ
■ ผู้ดำเนินงานบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล จำกัด และ บริษัท พาราบ๊อกซ์ จำกัด
■ หมดเขตรับสมัครเป็นผู้แสดงงาน:กุมภาพันธ์ 2560
 
 
สอบถามเพิ่มเติมรายละเอียด พท.ในงาน
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์: (+66)02-664-0627   อีเมลล์: [email protected]
ภาษาไทย / อังกฤษ : คุณปภาภรณ์            Japanese : Mr. Sumi
◇ URL :   http//www.thaitruckshow.com 

Gurrent weather

Bangkok

Connect with us

Social Media Channels