13 January 2017

Thailand International TRUCK SHOW 2017” งานมหกรรมแสดงรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง ขานรับการรวมประชาคมอาเซียน


“Thailand International TRUCK SHOW 2017 (TTS 2017) หรืองานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2560 ”  ครั้งที่ 2    จะมีขึ้นในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 (พฤหัส-เสาร์) ระยะเวลา 3 วัน ณ อาคาร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
TTS 2017 ถือเป็นงานเทรดที่งานด้านโลจิสติกส์รถบรรทุก และการขนส่งทางรถบรรทุกของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย ในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค แนวคิดการจัดงานในครั้งนี้คิอ “Move Forward with ASEAN Truck Logistics” เพื่อก้าวสู่ยุคใหม่ของวงการการขนส่งทางรถบรรทุกของภูมิภาคอาเซียน และมุ่งยกระดับโลจิสติกส์ของภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น
คณะกรรมการจัดงานประกอบด้วยบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล จำกัด ผู้มีความชำนาญในด้านการจัดการ วางแผนและติดตั้งงานแสดงสินค้าต่างๆ และบริษัท พาราบ๊อกซ์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆมากมาย  อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนการจัดงานต่างหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและจัดนิทรรศการ (TCEB), สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ATF), กรมการขนส่งทางบก, สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน, สถาบันยานยนต์, JETRO Bangkok รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ด้วย ความร่วมมือจากทางประเทศญี่ปุ่น อาทิ สถานฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย, JETRO, Japan Trucking Association, Japan Packaging Institute, Japan Material Handling Society และ Japan Pallet Association เป็นต้น
ช่วงสัปดาห์ที่จัดแสดงงานระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560 จะจัดให้เป็น “สัปดาห์โลจิสติกส์ 2560”  โดยจะมีการจัด กิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากงานแสดงสินค้า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ และการขนส่งทั้งจากในประเทศไทย ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆอีกด้วย  อาทิ การจัดประชุม สัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ประเด็นที่น่าจับตามอง ทิศทางโลจิสติกส์ ตลอดจน การให้ความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ มาตราฐานความปลอดภัยของการขับขี่รถบรรทุก เป็นต้น
TTS 2017 งานแสดงสินค้าด้านการขนส่งรถบรรทุก ที่ครอบคลุมไปถึงด้านการขนย้ายสินค้า การบรรจุภัณฑ์และการจัดการต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ ที่จะเป็นตัวช่วยผลักดันและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางรถบรรทุกให้ดีขึ้น และยังเป็นงานมีประโยชน์ต่อทั้งผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานและ ผู้เข้าชมงาน
ข้อมูลการจัดงาน
■ ชื่องาน:   Thailand International TRUCK SHOW 2017 (TTS 2017) / งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2560
■ แนวคิด「Move Forward with ASEAN Truck Logistics」
■ ระยะเวลาจัดงาน8-10 มิถุนายน 2560 (พฤ-ส) ・3 วัน
■ สถานที่จัดงาน ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (IMPACT) เมืองทองธานี อาคาร 1-2
■ จำนวนผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน100 บริษัท
■ พื้นที่จัดแสดงงาน 12,400 ตร.ม.  (ในอาคาร 10,000 ตร.ม. / นอกอาคาร 2,4000 ตร.ม.)
■ ประมาณการผู้เข้าชมงาน10,000 คน (ตลอดระยะเวลาจัดแสดงงาน 3 วัน)
■ ผู้จัดงานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมรถบรรทุกนานานาชาติ ประเทศไทย  
■ ผู้ดำเนินงานบริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล จำกัด และ บริษัท พาราบ๊อกซ์ จำกัด
■ งานที่เกี่ยวข้อง “สัปดาห์โลจิสติกส์ 2560” ระหว่างวันที่ 5-10 มิถุนายน 2560
■ ระยะเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานภายใน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 
 《 ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานจะได้รับ 
(1)       จำหน่ายสินค้า ... ผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน สามารถจำหน่ายรถบรรทุก ตัวถังรถบรรทุก และอุปกรณ์ต่างที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง
(2)       พัฒนากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ  … ภายในงานผู้ประกอบการสามารถประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้า/บริการ เพื่อสร้างฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้
(3)       รักษาฐานลูกค้าเดิม … เชิญชวนกลุ่มลูกค้าที่มีการติดต่อธุรกิจกันอยู่ก่อนแล้วมาเยี่ยมชม พบปะ พูดคุย และนำเสนอสินค้า/บริการใหม่ๆภายในงาน  เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
(4)       นำเสนอสินค้า/ บริการใหม่ๆ  … หากผู้ประกอบการมีแผนการเปิดตัว นำเสนอสินค้า/ บริการใหม่ ในช่วงเวลาที่มีการจัดแสดงงาน งานครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดี ในการประชาสัมพันธ์ เพิ่มยอดการสั่งซื้อ
(5)       ขยายตลาดของสินค้า/ บริการ … นอกเหนือจากกลุ่มผู้เข้าชมงานภายในประเทศแล้ว   ผู้เข้าชมจากประเทศเพื่อนบ้าน, ญี่ปุ่น, อเมริกา และอื่นๆ ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายของงานในครั้งนี้ ดังนั้น ผู้เข้าร่วมจัดงานจะสามารถขยายตลาดสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้อีกด้วย
(6)       ข้อมูลอ้างอิงเพื่อการพัฒนา … ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้เข้าชมงาน จะเป็นข้อมูลสำคัญ ที่สามารถนำไปพัฒนา ปรับปรุงสินค้า /บริการในภายหน้าได้
 
《 โพรไฟล์ผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน 
หัวลากรถบรรทุก >> ผู้ผลิตรถบรรทุกและผู้แทนจำหน่ายหัวลากรถบรรทุกจากทั่วประเทศไทยและในต่างประเทศ
ตัวถังรถ >> ผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายตัวถังรถบรรทุกทั่วประเทศและในต่างประเทศ
รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ >> รถกระบะเพื่อการพาณิชย์ ผู้ผลิตตัวถังรถกระบะ อุปกรณ์และเครื่องยนต์
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถบรรทุก >> ชิ้นส่วนตัวถังรถบรรทุก ยาง ชิ้นส่วนสำหรับเทรเลอร์ อะไหล่
อุปกรณ์สำหรับการขนส่ง >> กล่องดำ เครื่องบันทึกสำหรับรถบรรทุก ETC GPS และอุปกรณ์ด้านอีเลคโทรนิคและเทคโนโลยีอื่นๆ
ระบบลูกโซ่ความเย็น >> อุปกรณ์แช่เย็น ระบบให้ความเย็น ระบบควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบลูกโซ่ความเย็นอื่นๆ
อุปกรณ์ขนสินค้า >> เครนรถบรรทุก เทลเกตลิฟท์ อุปกรณ์ใส่ของสำหรับการขนส่ง โฟล์คลิฟท์ พาเลท อุปกรณ์หีบห่อและเก็บรักษาสินค้า และอื่นๆ
ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง >> บริษัทขนส่ง ตัวแทนนำเข้าและส่งออกสินค้า ผู้ให้บริการส่งสินค้าด่วนพิเศษ ระบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการการหมุนเวียนและขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค ระบบการขนส่งและความร่วมมือต่างๆ
ระบบโลจิสติกส์ >> โกดัง ท่ารถบรรทุก อุปกรณ์สำหรับท่าเรือเดินสมุทร สินค้าบรรทุก สนามบิน และอื่นๆ
น้ำมันและเชื้อเพลิง >> น้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น และอื่นๆ
ผลิตภัณฑ์ท่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายสินค้า >> ยกตัวอย่างเช่น พาเลท โฟล์คลิฟท์ และอุปกรณ์หีบห่อต่างๆ
อุปกรณ์เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์อื่นๆ
ระบบโกดัง ผู้ให้บริการด้านการขนส่ง สถาบันการเงิน ประกันภัย และอื่นๆ
 
โพรไฟล์ผู้เข้าชมงาน
ตลอดระยะเวลาจัดงานทั้ง 3 วัน นี้ ผู้ซื้อสามารถพูดคุย เจรจาต่อรองกับผู้ขายได้โดยตรง มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็น เจ้าของกิจการ ผู้จัดการ ผู้จัดการแผนกโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ ผู้จัดการฝ่ายผลิต ผู้จัดการโรงงานในอุตสาหกรรม ธุรกิจต่อไปนี้ทั้งจากในประเทศไทย และในภูมิภาคอาเซียน :
 ผู้ให้บริการขนส่ง
บริษัทโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
ผู้นำเข้าและส่งออก
สินค้าเกษตรกรรม
โรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้จัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ร้านอาหาร
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ใช้รถบรรทุกอื่นๆ
《 แผนการเชิญชวนผู้เข้าชมงาน 
■ จะมีการจัดทำเอกสาร แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการด้านการขนส่งต่างๆ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรและสมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง อาทิ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เพื่อให้การเจรจาธุรกิจภายในงานครั้งนี้ เกิดประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุด
■ แจ้งข้อมูลข่าวสารโดยตรง … ส่งรายละเอียดงาน และบัตรเชิญเข้าชมงานไปยังผู้ประกอบการด้านการขนส่งต่างๆในประเทศไทย กลุ่มฐานลูกค้าต่างๆ ของฐานอิมแพ็ค และองค์กรหรือสมาคมอื่นๆ โดยตรง
■ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของงานผ่านสื่อต่างๆ … จัดทำหนังสือข่าว และส่งไปยังสื่อต่างๆ ทั้งในประเทศไทย และญี่ปุ่นเพื่ออัพเดทข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานครั้งนี้ อีกทั้งจัดงานแถลงข่าว ก่อนระยะเวลาจัดงาน เพื่อดึงดูดความสนใจผู้เข้าชมงาน นอกจากนี้ยังมีการทำแผนการประชาสัมพันธ์อื่นๆ ด้วย
■ การสนับสนุนจากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ … ประชาสัมพันธ์งานแก่บริษัทด้านการขนส่งต่างๆ ที่เป็นสมาชิกของสภาหอการค้าและสภาอุตสาหกรรม ตีพิมพ์ข้อมูลข่าวสาร อัพเดทต่างๆ ในนิตยสารที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง และโลจิสติกส์ อีกทั้งส่งจดหมายเชิญเข้าร่วมงานเพื่อนำไปแจกจ่ายอีกด้วย
■ สัมมนาหัวข้อพิเศษ … จัดการสัมมนาในหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจ โดยมุ่งเน้นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางรถบรรทุก เสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ แนวความคิด ประสบการณ์จากบริษัทด้านการขนส่ง และโลจิสติกส์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวกับระบบการปฏิบัติงานต่างๆด้วย
■ ทางเข้าพิเศษสำหรับแขก VIP … จัดเตรียมช่องทางพิเศษ และบัตรเข้าชมงาน VIP ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แขกพิเศษ ตามความประสงค์ของผู้เข้าร่วมจัดแสดงงาน
 
สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด     
หมายเลขโทรศัพท์: (+66)02-664-0627   อีเมลล์: [email protected]
ภาษาไทย/อังกฤษ : คุณปภาภรณ์            Japanese: Mr. Sumi
◇ URL :   http//www.thaitruckshow.com 

Gurrent weather

Bangkok

Connect with us

Social Media Channels