ภาพรวมของงาน

มหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย หรือ TTS เป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวกับรถบรรทุกและการขนส่งโดยใช้รถบรรทุก ซึ่งมีรูปแบบ และพื้นฐานการจัดการมาจากงาน TRUCK SHOW ในประเทศญี่ปุ่น โดยภายในงานจะมีการจัดแสดงเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ของรถบรรทุก ตัวถังรถบรรทุก ส่วนประกอบ และอะไหล่ต่างๆ งานนี้ จึงถือได้ว่า เป็นแหล่งรวมทุกสิ่งที่เกี่ยวกับรถบรรทุก และเป็นเวทีเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ใช้รถบรรทุกให้ได้มาพบกัน

  เหตุผลที่เลือกจัดงาน ในประเทศไทย

เมื่อพิจารณาจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์แล้ว ประเทศไทยถือเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ส่งผลให้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะจากญี่ปุ่น และด้วยความเกี่ยวเนื่องระหว่างระบบเศรษฐกิจของประเทศและภาคการขนส่ง การปรับปรุงและพัฒนาระบบการขนส่งทางรถบรรทุกจึงเป็นปัจจัยสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยยกระดับเศรษฐกิจภาพรวมของประชาชมอาเซียน ด้วยปัจจัยที่กล่าวมาข้าวต้นนี้ งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทยจึงถูกจัดขึ้น เพื่อมุ่งหวังที่จะเป็นตัวกระตุ้นการยกระดับภาคการขนส่งของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น
image
image
image
image
แนะนำงาน
: ชื่องาน
มหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย ปี2560
: วันจัดแสดง
8-10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (พฤ – ส)
: สถานที่
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี (ฮอลล์ 1-2)
: พื้นที่จัดงาน
12,400 ตร.ม.
(ในอาคาร 10,000 ตร.ม.  & นอกอาคาร 2,400 ตร.ม. )
: ผู้จัดงาน
: การจัดแสดงสินค้า
ผู้ประกอบเข้าร่วมจัดแสดงงาน 100 บริษัท
ผู้เข้าชมงาน 10,000 คนจาก 20 ประเทศ
: การประชุม อาเซียน
การประชุมสามัญประจำปี สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่ง
: งานจัดแสดงที่เกี่ยวข้อง
NIPPON TRUCK SHW (NTS) in Tokyo, Japan
สถิติงานครั้งที่ผ่านมา
Move forward with ASEAN truck logistics
ผลการสำรวจผู้จัดแสดงงาน
76 บริษัท (ไทย : 61 , ต่างชาติ : 15) 80% ของผู้จัดแสดงงานมีความพึงพอใจกับงาน
สถิติผู้เข้าชมงาน
​6,231 คน (ไทย : 5,576 ต่างชาติ : 655) จาก 18 ประเทศ
ประเทศของธุรกิจผู้เข้าชมงาน :
     บริการขนส่ง / โลจิสติกส์
38%
     ผู้ผลิตรถบรรทุก / ศูนย์บริการ
17%
     ผู้แทนจำหน่าย/ ขายส่ง
18%
     สมาคม /สถาบัน/ หน่วยงานรัฐบาล
9%
     โรงงานอุตสาหกรรม/ ก่อสร้าง
7%
     อื่นๆ
11%

Gurrent weather

Bangkok

Connect with us

Social Media Channels